Toepassingen van OSINT

Vandaag de dag doen we is vrijwel iedereen aangesloten op het internet. Hierdoor zijn vrijwel al onze persoonlijke gegevens online te vinden. Sommigen van ons hebben dit goed afgeschermd, maar toch is meestal kostbare informatie te achterhalen, voor mensen die hierin getraind zijn. OSINT staat voor Open Source Intelligence. Met deze methode kan openbare informatie worden verzameld en geanalyseerd, om hier vervolgens iets nuttigs mee te doen. Waar kan OSINT voor worden gebruikt?

  • Bestrijden van criminele activiteit
  • Bewijzen van fraude of oplichting
  • Handhaven openbare orde
  • Waarborgen van internationale veiligheid

Experts op het gebied van OSINT kunnen hun kennis inzetten bij het bestrijden van criminele activiteit, in Nederland of wereldwijd. Veel criminelen laten zonder het te weten gegevens achter, die door een kenner zijn op te sporen. Dankzij OSINT zijn al deze gegevens aan elkaar te koppelen, waardoor je concrete uitspraken kunt doen om criminele activiteit te stoppen. Met de juiste data kun je fraudezaken oplossen, of mensen die zijn opgelicht hun leven teruggeven. Het gaat bij OSINT echter niet alleen om het verzamelen van de juiste informatie. Het is van fundamenteel belang dat deze informatie op waarde wordt geschat. De kracht van informatie zit hem namelijk in de juiste benadering. Wanneer je belangrijke gegevens goed interpreteert, kun je daarmee bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de internationale veiligheid. Wanneer je bent geschoold in OSINT, heb je alle kennis in huis om gericht uitspraken te doen over openbaar toegankelijke data. Ben je nieuwsgierig geworden naar de methode? Surf dan eens naar http://www.anti-crime-academy.com/osint.html. Op deze site worden speciale opleidingen aangeboden, waarin je alles leert over het verzamelen en analyseren van gegevens. Je leert tijdens deze training gedegen onderzoek doen. Sommige bedrijven volgen de cursus om een stukje bewustzijn te creëren, terwijl andere cursisten hun nieuwe vaardigheden direct in de praktijk inzetten.

OSINT: vormen van informatie

OSINT heeft niet alleen van doen met informatie die wordt achtergelaten door mensen zelf. Wanneer je onderzoek doet naar verdacht gedrag, dan kom je veel meer tegen dan een paar Facebook berichten of een verdwaalde Tweet. De methode is veel omvangrijker. Kranten, gerechtelijke uitspraken en hoorzittingen behoren allemaal tot het repertoire. Het gaat bovendien niet alleen om tekstberichten, maar ook op andere vormen van informatie. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met audiofragmenten, waar je een bepaalde invulling aan moet geven, of met fotomateriaal. Het analyseren van een foto is een ongelofelijk lastige taak. Je moet rekening houden met de achtergrond van de foto, de mensen die te zien zijn, maar ook aandacht besteden aan de context waarin de foto is genomen. Het is altijd mogelijk dat de foto in scène is gezet, wat je bewijs kan ontkrachten. Bij videomateriaal moet je even voorzichtig zijn. Een video laat vaak maar één kant van het verhaal zien en dat hoeft niet de waarheid te zijn. Wil je meer weten over het analyseren van foto’s en video’s? Dan past een OSINT training helemaal in jouw straatje. Meld je direct aan op bovenstaande site.

Bijscholing goed mogelijk

Het huidige economische klimaat zorgt ervoor dat veel mensen hun baan verliezen. Deze mensen moeten ergens anders aan de slag en sommigen komen terecht in deze sector. Het is erg aannemelijk dat je bij je vorige baan nog geen ervaring hebt opgedaan met OSINT of een soortgelijke methode. Dat is geen enkel probleem, je kunt je moeiteloos laten omscholen. Momenteel vind je op http://www.anti-crime-academy.com/osint.html verschillende omscholingstrajecten, waar je direct aan kunt deelnemen. Je leert zo binnen korte tijd alle vaardigheden waar je over moet beschikken voor een baan op het gebied van digitale criminaliteitbestrijding.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn