Een voorbeeld vaststellingsovereenkomst voor iedereen?

Wat is een voorbeeld vaststellingsovereenkomst? Wat moet je je voorstellen bij een voorbeeld vaststellingsovereenkomst? Daarover zal vandaag meer worden verteld. Kijk in ieder geval voor meer uitleg eens op de website van vaststellingsovereenkomst.nl, de advocaten en juristen zijn namelijk ontzettend gespecialiseerd in het arbeidsrecht en daarnaast ook in het ontslagrecht, deze gebieden zijn van belang als het gaat om de voorbeeld vaststellingsovereenkomst. Allereerst een voorbeeld van de vaststellingsovereenkomst, de inhoud. Wat moet en kan er in dit voorbeeld van de vaststellingsovereenkomst worden afgesproken? Voorop staat dat deze overeenkomst een belangrijke is. Er worden namelijk bindende afspraken gemaakt over het einde van de arbeidsovereenkomst en daarnaast worden er ook belangrijke afspraken gemaakt over de rechten en plichten van de werkgever en werknemer bij de beĆ«indiging. Zaak is daarom om te kijken wat er in een voorbeeld van de vaststellingsovereenkomst moet komen te staan. Allereerst moeten de gegevens van zowel de werkgever als de werknemer erin komen te staan en daarnaast moet in de voorbeeld vaststellingsovereenkomst ook de datum staan waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt. De genoemde website geeft je dus meer informatie, lees hieronder eerst wat zij nog meer kunnen betekenen voor jou op het gebied van de voorbeeld vaststellingsovereenkomst. Als laatste komt het ontslagrecht nog aan de orde, omdat dit gebied natuurlijk van het grootste belang is als het gaat om dergelijke overeenkomsten. 

Wat kunnen zij betekenen op het gebied van een voorbeeld vaststellingsovereenkomst? 

Het is een feit dat lang niet alle ontslagzaken worden beslecht door de UWV of worden beslecht door de kantonrechter. Het is wel zo dat de meeste ontslagzaken in onderling overleg door werknemer en werkgever worden geregeld. Dan wordt er gesproken over wederzijds goedvinden. Nu zal ook worden uitgelegd wat er precies met de vaststellingsovereenkomst wordt bedoeld, want partijen zullen dus gaan onderhandelen over de voorwaarden van ontslag, bijvoorbeeld over de datum dat er uit dienst wordt gegaan en daarnaast vaak ook over de vergoeding die wordt verleend bij ontslag. Het resultaat zal dus vervolgens worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze is van groot belang bij ontslagzaken en daarom geeft de website van vaststellingsovereenkomst.nl een duidelijke uitleg over wat een dergelijke overeenkomst inhoudt. De volgende vragen worden op hun website beantwoord:
  • Wat is een voorbeeld vaststellingsovereenkomst?
  • Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?
  • Wat kan er precies in de vaststellingsovereenkomst worden geregeld? 
Er zijn dus veel verschillende vragen die worden beantwoord op hun website als het om een voorbeeld vaststellingsovereenkomst gaat.

Rechtsgebied: het ontslagrecht

Het ontslagrecht, daarin is veel veranderd. Desalniettemin is het een belangrijk rechtsgebied en dat zal ook zo blijven. Sinds 2015 is het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar geworden voor werkgevers. De regels zijn als volgt, je kunt ontslag via het UWV krijgen of via de kantonrechter. Beide wegen zijn mogelijk maar zoals genoemd is het ook zo dat ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Denk hierbij weer aan de voorbeeld vaststellingsovereenkomst. Belangrijk om te vermelden is nog dat de procedure bij de UWV en de kantonrechter tijd kost. Deze tijd wordt wel in mindering gebracht op de opzegtermijn die bij de kantonrechter gehanteerd moet worden. 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn