De juiste letselschade bedragen per ongeval

Juristenkantoor - Letselschade bedragenHoeveel letselschade je hebt en dus ook wat de letselschade bedragen zijn waar je recht op hebt is per situatie natuurlijk anders. Het is voor jou als persoon met letselschade daarom ook wel zo handig om een beetje te weten wat de verschillende letselschade bedragen zijn en wanneer je recht hebt op wat. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de letselschade bedragen lager zijn bij lichte schade en verwondingen dan wanneer je met zware schade en verwoningen te maken hebt. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt wat de hoogte is van de letselschade vergoeding. De rechter maakt hierbij gebruik van een zogenaamde smartengeldgids. Dit is een soort blauwdruk waarin alle soorten van schade staan vermeld en wat gangbaar is qua letselschade bedragen voor elk soort van letsel. Om dus zelf al een beetje een idee te hebben wat de hoogste zal zijn van de letselschade bedragen, is het een goed idee om deze gids zelf alvast te bestuderen en om zelf te kijken welk letsel past bij welk bedrag. Om het je helemaal gemakkelijk te maken volgt hieronder alvast een overzicht van de verschillende letselschade bedragen die passen bij de verschillende soorten van letsel. Als het zo is dat je de situaties en voorbeelden van de smartengeldgids kunt linken aan je eigen persoonlijke situatie, dan weet je dus op voorhand al ongeveer op wat voor soort letselschade bedragen je recht hebt. Je kunt dus dan ook beter inschatten of de beslissing van de rechter correct is. Overigens hoef je dit niet allemaal zelf te doen, want als slachtoffer hebt je recht op een letselschade jurist die je kan bijstaan en die voor jou kan berekenen hoeveel letselschade je hebt opgelopen en dus ook wat de correcte letselschade bedragen zijn of behoren te zijn. Tevens kan deze letselschade jurist de rechter alle bewijsstukken overhandigen waarvan hij/zij al weet dat ze nodig zijn, waardoor je dus eerder ook echt de letselschade bedragen waar je recht op hebt zult ontvangen. Voordat het zover is, is het echter een goed idee om alvast even te kijken welke letselschade bedragen worden gehanteerd.

Letselschade bedragen voor gering, licht en matig letsel

Als je letsel hebt opgelopen, maar het valt allemaal relatief mee (gering letsel), dan heb je recht op een schadevergoeding van 2000 euro of minder. Dit betreft dus allerlei lichte verwondingen zoals:

  • Kleine botbreuken
  • Lichte hersenschudding
  • Kneuzingen
  • Schaafwonden
  • Kleine vleeswonden

De letselschade bedragen in deze categorie worden echter niet alleen bepaald door de schade zelf. Ook de impact van de schade op het dagelijkse leven wordt meegenomen in de berekening van de hoogte van de letselschade bedrage. Voorbeelden van dit soort dagtaken die je door het letsel niet meer kunt uitvoeren zijn: niet langer in staat zijn om gewone dagtaken uit te voeren voor een periode van een week of langer, gedwongen bedrust door een gekwetst lichaamsonderdeel, erge pijn en ziekenhuisopname of doktersassistente. Als het letsel iets ernstiger is dan gering letsel (licht letsel) dan heb je recht op letselschade bedragen tussen de 1.500 euro en 3.500 euro. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met ernstige littekens of schade aan je gebit, dan wordt dit gezien als licht letsel en dan heb dus ook recht op de bijbehorende letselschade bedragen. De volgende categorie bestaat uit matig letsel. Ook hiervoor heb je weer andere letselschade bedragen. De bedragen waar je in deze categorie recht op hebt liggen tussen de 3.500 en 9000 euro. Als je een duim of vinger dient te amputeren dan wordt dit gezien als matig letsel. Blijvend letsel aan bijvoorbeeld de nek door een whiplash en psychische en emotionele schade door bijvoorbeeld verkrachting, ontucht of incest vallen allemaal in de categorie matig letsel.

De zwaardere vormen van letsel

De zwaardere vormen van letsel zijn onder te verdelen in ernstig letsel en zwaar letsel. Als je ernstig letsel hebt opgelopen dan heb je recht op letselschade bedragen die liggen tussen de 9.000 en 21.000 euro. Bij ernstig letsel kun je bijvoorbeeld denken aan ernstige verbrijzelingsfractuur, blijvende virusvermindering, eenzijdige doofheid, coma, schedelbasisfractuur, enzovoorts. Wat betreft de categorie meervoudige letsel kun je denken aan bijvoorbeeld langere ziekenhuisopname, maar ook zaken als langere tijd afhankelijk zijn van hulp. Ook wanneer je maandenlang in bed moet blijven en rust moet nemen, dan val je in de categorie van ernstig letsel. De laatste categorie bestaat uit zwaar letsel. Deze categorie is onder te verdelen in zwaar letsel, zeer zwaar letsel en uitzonderlijk zwaar letsel. In de eerste categorie heb je recht op letselschadebedragen die liggen tussen de 21.000 en 43.000 euro. In de tweede categorie liggen de bedragen tussen de 43.000 en 76.000 euro en in de laatste categorie heb je als slachtoffer recht op een bedrag van 76.000 of meer. Bij de laatste categorie gaat het dus om uitzonderlijk zwaar letsel. Gezien de hoge bedragen moet het dus ook wel echt uitzonderlijk zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan zware brandwonden die hebben geleid tot ernstige misvorming, een totale dwarslaesie en ook wanneer communiceren niet meer mogelijk is door letsel is er sprake van uitzonderlijk zwaar letsel. In deze laatste categorie zijn mensen vaak zelf ook niet in staat om hun eigen belangen te behartigen. Daarom is het voor deze mensen zeker een goed idee om een letselschade jurist in de arm te nemen. Een goede letselschade jurist is Arjan van Ooijen. Deze kun je vinden via de website juristenkantoor.nl.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn