Een cursus Wet natuurbescherming volg je hier!

Als jij je beroepsmatig bezighoudt met het onderhoud van natuurgebieden zul jij ongetwijfeld te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Deze wet is gericht op de bescherming van Nederlandse natuurgebieden,  alsmede plantensoorten en diersoorten. Als jij aan deze wet wilt voldoen kun je het  beste de tweedaagse basiscursus volgen, maar er zijn ook andere manieren om de cursus Wet natuurbescherming te volgen en  daarmee ook te behalen. Dat is uiteraard wel het doel. Eerst duiken we in de Wet natuurbescherming. Want wat is volgens de Rijksoverheid precies de inhoud van deze wet, oftewel: waar ziet deze wet op? Je leest het hieronder.

De Wet natuurbescherming 

In deze wet staan verschillende regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland. Provincies bepalen het natuurbeleid voor hun gebied. Het kan dus zo zijn dat je in de provincie Groningen een ander beleid tegenkomt dan in de Provincie Drenthe. Het is niet voor niets dat ons land is opgedeeld in provincies. Overal mag en kan een ander beleid gelden, te meer omdat ook overal andere dieren leven en dus andere regels horen te komen. Je kunt natuurljk niet alles over een kam scheren. De wet moet er in ieder geval voor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Een ander doel van deze wet is dat de kwetsbare diersoorten niet mogen verdwijnen. En dat is natuurlijk een direct gevolg van de klimaatverandering. Op nationaal niveau vindt er dus grote invloed plaats van wat er buitenaf gebeurt. Er zijn bepaalde activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur en daardoor kunnen bepaalde dieren uitsterven. Dat is wel het laatste dat je wilt. Even over de cursus Wet natuurbescherming in de huidige vorm: hoe zit dat precies? Je kunt deze volgen via www.terratrainingen.nl. Terra trainingen biedt op het gebied van groen, tuinbouw, communicatie en management professionele cursussen aan. Daarnaast ook volledige opleidingen binnen het groene werkveld. Als jij deze cursus wilt gaan volgen dan profiteer jij van:
  • Terra Trainingen als erkend opleider
  • Docenten uit de praktijk
  • Een hoge kans van slagen
Zij zijn erkend opleider door het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast beschikken zij over docenten uit de praktijk en door de Hoge kans van slagen ben jij snel klaar en hoef je een dergelijke, soms dure cursus niet weer opnieuw te doen. Na deze cursus Wet natuurbescherming beschik jij over de nodige kennis die vereist is in dit gebied. 

Bijzonderheden met betrekking tot de Wet natuurbescherming en een cursus Wet natuurbescherming

Het is goed om een cursus Wet natuurbescherming te volgen, maar je moet je wel realiseren dat het binnenkort gaat veranderen. Deze wet gaat namelijk op in de Omgevingswet. Deze zal straks richtlijnen bieden voor regels en maatregelen die de natuur beschermen. Er zal dan alsnog een cursus Wet natuurbescherming te volgen zijn maar wel relevant om te weten dat het dus daaronder gaat vallen. Mocht je meer willen lezen kun je altijd naar de website van de Rijksoverheid gaan. Voor al jouw overige vragen kun je je uiteraard ook altijd tot ons wenden, want wij beantwoorden jouw vragen graag. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn